ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ งาน Science Exhibition 2021

ประกาศผลการตัดสินผลงาน Science Exhibition สามารถดูผลการตัดสินตามลิ้ง

https://sites.google.com/sci.kmutnb.ac.th/sciexhibition/

11 เมย. 2564 sah