ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศกำหนดการนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ โครงการ SCIENCE EXHIBITION WEEK 2022 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ขอให้นักศึกษาทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน Science Exhibition Week 2022

ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ทำการตรวจสอบโค้ดผลงานตัวเอง ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://docs.google.com/.../1FuhU0qg7biislyT8ACii.../edit...

และให้ดำเนินการส่งบทคัดย่อ (abstract) และลิงค์คลิปวีดีโอ (video clip) ยูทูปที่นำเสนอผลงานความยาวไม่เกิน 7 นาที ภายในวันพุธที่ 16 มีนาคม และ วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 ตามลำดับ ทั้งนี้จะต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานก่อนส่งทุกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่เว็บตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://sites.google.com/.../%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2...

 

กิจกรรม

 ภายในวันที่

ลิงค์

ส่งบทคัดย่อ 

16 มีนาคม 2565 

https://bit.ly/3rTuGr0 

      ตรวจสอบตารางลิงค์ห้องลำดับการนำเสนอผลงาน 

16 มีนาคม 2565 

https://bit.ly/3rTuGr0 

   อับโหลดคลิปวีดีโอลงYoutube (ความยาวไม่เกิน 7 นาที) พร้อมส่งลิงค์วีดีโอนำเสนอผลงาน 

19 มีนาคม 2565 

https://bit.ly/3rTuGr0 

 

หมายเหตุ ให้นักศึกษาทุกท่านที่ลงทะเบียนร่วมงานเข้าร่วมไลน์กลุ่ม open chat ตาม QR Code ด้านล่าง (ให้ตั้งชื่อเป็น ชื่อและนามสกุลของ นศ) ภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2565 เพื่อสะดวกในการติดต่อและประสานงานต่อไป

 

 

 

12 มีนาคม 2565 ousanee