ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รับสมัครทุนการศึกษา

 

- ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

 คลิกดูประกาศการรับสมัครที่  http://sci.kmutnb.ac.th/content/view/985 ปิดรับสมัคร ศ. 29 เม.ย. 2565

- ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

 คลิกดูประกาศการรับสมัครที่  http://sci.kmutnb.ac.th/content/view/984 ปิดรับสมัคร ศ. 29 เม.ย.2565

สมัครขอทุนได้ที่ https://forms.gle/E3j3wS6HxfwbGHvv5 (login ด้วย email นักศึกษา มจพ.) ไฟล์ใบสมัครทุนมี link แจ้งอยู่ใน form รับสมัครค่ะ

29 มีนาคม 2565 ousanee