ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด

บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านซอฟแวร์ และไอที

เปิดรับตำแหน่ง Associate Data Analyst และ Low Code App Developer

ประชาสัมพันธ์ให้กับศิษย์เก่า ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา หรือผู้ที่มีความสนใจ โดยสามารถติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดได้ที่

E-mail: nipaporn@bac.co.th  หรือที่ หรือที่เบอร์ 02-634-3737 (คุณนิภาพร)

Website: https://www.bac.co.th http://www.hongson.co.th/

29 เมษายน 2565 ousanee