ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายของ keynote speakers ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICBIR2022 & TNIAC2022

วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สแกน QR Code หรือคลิกที่ Link ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ลงทะเบียน: https://forms.gle/HiFmuKffuVietsSh6

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://research.tni.ac.th/news/82/detail

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

อีเมล research@tni.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2752, 2704

3 พฤษภาคม 2565 ousanee