ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้าห้องสอบ K-StEP ออนไลน์ของนักศึกษาและลิงค์ที่ใช้สำหรับสอบออนไลน์

นักศึกษาชั้นปี 4 ที่จะเข้าทดสอบ K-STEP ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและศึกษาขั้นตอนการเข้าสอบออนไลน์ตามรายละเอียดด้านล่าง

     ขั้นตอนการเข้าสอบออนไลน์ K-STEP ผ่านโปรแกรม Zoom

     รายชื่อเข้าสอบ K-STEP Test วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565

9 พฤษภาคม 2565 ousanee