ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ ปตท.เปิดรับสมัครโครงการพนักงานทุนเกียรตินิยม ประจำปี 2565

ปตท. เปิดรับสมัครโครงการพนักงานทุนเกียรตินิยม ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่าง

   คลิกลิงก์อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.pttplc.com/uploads/Highlight/PTT%20ISP_2022.pdf

   สมัครร่วมโครงการ

https://docs.google.com/forms/d/1TF1-tyPaU_-LzT6dx8v49NBW6VkpRvohylObgllntFY/viewform?edit_requested=true

6 พฤษภาคม 2565 ousanee