ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์โครงการ Open-Source Cloud Ecosystem เทรนด์ทางเลือกที่คุณมองไม่เห็น

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีคลาวด์เจ้าแรกของประเทศไทย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Cloud Open Source อันจะเป็นรากฐานสำคัญของนวัตกรรมในอนาคตอันใกล้ และต้องการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ให้เป็นที่รู้จักในสังคมให้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น

โครงการ “Open-Source Cloud Ecosystem เทรนด์ทางเลือกที่คุณมองไม่เห็น” โดยงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นในนาม “Open Infrastructure Official Group Thailand”  ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุน Cloud Open Source Community แบบไม่แสวงหาผลกำไร นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแนะนำแนวทางในสายงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเปิดรับสมัครงาน และนักศึกษาฝึกงาน 

ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 - 17.30 น.

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://bit.ly/3P0YYSf

onsite : CAT Tower 4th Floor 

online : Live via Zoom (Send a link via Email)

E-mail : kotchakorn.sea@gmail.com 

รายละเอียดงานตามเอกสารแนบ 


11 พฤษภาคม 2565 ousanee