ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม Internet of Things

ห้ามพลาด... พัฒนาทักษะด้าน Internet of Things: IoT โครงการที่เสนอรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน “ผ่านระบบออนไลน์” อยู่มหาวิทยาลัยก็เรียนได้ฟรี !!

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  “พัฒนาทักษะด้าน Internet of Things: IoT”  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปีและยังไม่มีงานทำ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ทำงานด้านเทคโนโลยี และบริหารจัดการ ที่มีความสนใจด้าน Internet of Things

 อบรมเฉพาะ วันเสาร์ – อาทิตย์ ผ่านระบบ Online
 เปิดรับสมัคร : วันนี้ ถึง - 29 พ.ค. 65
 สมัครเข้าร่วมโครงการ : https://bit.ly/3wg9jCj
 รายละเอียดกิจกรรม : https://cite.dpu.ac.th/cite_proud.html
 ติดต่อสอบถาม : 085-020-0934 (อาจารย์กันยารัตน์)

18 พฤษภาคม 2565 ousanee