ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์บริษัท ไทยรี ประกันชีวิต เปิดรับสมัครงาน

บริษัท ไทยรี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาจบใหม่ ในสาขา Computer  สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจร่วมงานกับทางบริษัทในตำแหน่ง IT Developer  อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครข้อความด้านล่างหรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์เกี่ยวกับรายละเอียดงานตามเอกสารไฟล์แนบ

 

ส่ง resume : Gusuma.c@thairelife.co.th

สามารถติดต่อคุณ กุสุมา 080-7778207 

เว็บไซต์ปริษัท www.thairelife.co.th


25 พฤษภาคม 2565 ousanee