ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ Kasikorn Business Technology Group (KBTG) เปิดรับสมัครงาน

นิสิต นักศึกษาที่กำลังมองหางาน Kasikorn Business Technology Group (KBTG) เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง

ตำแหน่งที่เปิดรับ 

-Software Engineer

-Automation Test Engineer

-Business Analyst  

-Blockchain Engineer

-Data Engineer 

-Cloud Engineer 

-Data Scientist 

-Machine Learning Engineer 

-Research Engineer

สามารถสมัครผ่านทาง QR Code จากโปสเตอร์ภาพ หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.kbtg.tech/career

9 มิถุนายน 2565 ousanee