ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท

Master of New Gen พร้อม*ทุน‼️

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(*Online/Onsite+ทุน)

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

https://www.grad.ku.ac.th/application/app65_f1/

นิสิตสามารถสมัครรับทุนการศึกษาได้ดังนี้

ทุนจากภาควิชาฯ ปีละ 50,000 บาท

ทุนจากคณะฯ เดือนละ 8,000 บาท

ทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย อีกปีละ 100,000 บาท

26 กันยายน 2565 ousanee