ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ภาพบรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566

ภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมประดู่แดง มจพ.

ขอบคุณรูปถ่ายจาก Rachata Somroop

15 กรกฎาคม 2566 ousanee