ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

มีเบี้ยเลี้ยง/ทุนการศึกษา

ที่ตั้งสำนักงานตั้งอยู่ วิภาวดีรังสิต 36 จตุจักร กทม

ส่งเรซูเม่ สำเนาผลการศึกษาล่าสุดของท่าน

ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกงาน มายังอีเมล hr@pico.co.th

เว็บไซต์บริษัท https://pico.co.th/

20 กรกฎาคม 2566 ousanee