ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

True Lab Hackathon

ขอเชิญน้องนักศึกษามจพ.ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการการแข่งขัน True LAB Hackathon x MorDee

ด้วย True Lab ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรูกับมหาวิทยาลัยชั้นในการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านกลไกการสนับสนุนทุนวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเสริมทักษะความเป็นนวัตกรรมและผู้ประกอบการยุคใหม่ส่งเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรม และศักยภาพนักศึกษา ทั้งยังเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา และประชาชน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี

2.เปิดรับสมัครแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม 3 - 5 คน

3.มีไอเดียการออก Feature ใหม่ ที่ดึงดูดให้มีการใช้งาน Application มากยิ่งขึ้น

4.ผู้สมัครที่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตามวันและเวลาที่กำหนด

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 23.59 น.

ประกาศผลการเข้ารอบ วันที่ 20 สิงหาคม 2566 ผ่านทาง Facebook : True LAB

ระยะของโครงการ

Open House วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ True Digital Park ฝั่ง West

Orientation วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ True Digital Park ฝั่ง West

Hackathon วันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ True Digital Park ฝั่ง West

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : True LAB

หรือ 090-1325502 คุณบอส

2 สิงหาคม 2566 ousanee