ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 มจพ.กรุงเทพฯ

รับบัตรได้ วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566

เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://script.google.com/.../AKfycbxiumwkGZZeAKCCYI.../exec

เอกสารการรับบัตร : บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายด้านเฉพาะด้านหน้าเท่านั้น)

หากไม่พบรายชื่อ ติตต่อสอบถามที่ หน่วยทะเบียนประวัติ กลุ่มงานทะเบียนฯ อาคาร TGGS ชั้น 2 (8.30-12.00 น. 13.00-16.00 น.)

15 สิงหาคม 2566 ousanee