ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ปีการศึกษา 2565

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ปีการศึกษา 2565

16 สิงหาคม 2566 ousanee