ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 มจพ

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 มจพ. ได้ที่ https://ceremony.kmutnb.ac.th/

17 สิงหาคม 2566 ousanee