ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2566

เปิดโลกแห่งข้อมูลของธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม

กับนิยามคำว่า “Data Sovereignty and Monetization”

ที่ NECTEC-ACE 2023

พบนักวิจัย เนคเทค สวทช. และผู้เชี่ยวชาญจาก AIS ที่ขอชวนทุกท่านมาเรียนรู้ ทำความเข้าใจ กระบวนการจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการจำนวนมากมายมหาศาล ว่าจะมีวิธีการปกป้องให้ปลอดภัย ไม่รั่วไหลได้อย่างไร และแนวทางการใช้ประโยชน์จาก Data ที่ถูกต้องโดยไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงตัวอย่างการดำเนินงานที่ประสบความเร็จ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ และโอกาสของธุรกิจให้เติบโต

สัมมนา “ถอดประสบการณ์จริงจากธุรกิจโทรคมนาคม จากเรื่องอธิปไตยของข้อมูลสู่การใช้ประโยชน์ (Lessons from Telco: Data Sovereignty and Monetization)”

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.45-12.15 น.

ณ ห้องพญาไท 4 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนทันที !!! https://www.nectec.or.th/ace2023/ss4-data-sovereignty/

 

7 กันยายน 2566 ousanee