ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มจพ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

20 กันยายน 2566 ousanee