ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชนรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

จำนวนทั้งสิ้น 174 อัตรา

นักศึกษาที่สนใจฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า คุณสมบัติตรงตามที่ประกาศ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ข้อ 11 กับ 12 และข้อ 55 ถึง 57 และ ข้อ 61 ถึง 65

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://career.nc.ntplc.co.th/.../202309...

 

รับสมัครระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2566 - 10 ตุลาคม 2566 สมัครทางระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ https://career.nc.ntplc.co.th/

 

22 กันยายน 2566 ousanee