ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ลืมประเมิน?… ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย 

เพราะจะทำให้นักศึกษาดูผลการเรียนของตัวเองไม่ได้นะ

นักศึกษาสามารถประเมินการสอนอาจารย์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ในช่วงเวลาตามนี้ได้เลย

- ปวช :

28 ส.ค. - 12 ต.ค. 2566

- ตรี | โท | เอก :

25 ก.ย. - 3 พ.ย. 2566

 

- IC | TGGS :

30 ต.ค. - 8 ธ.ค. 2566

ประเมินการสอนอาจารย์ได้ที่

แอปพลิเคชัน KMUTNB UNIHUB

และเว็บไซต์ https://reg.kmutnb.ac.th

 

*ดูรายละเอียดและการเปลี่ยนแปลงของกำหนดการต่างๆ

จากปฎิทินการศึกษาได้ที่

https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/calendar

 

และผ่านทางแอปพลิเคชัน KMUTNB UNIHUB

25 กันยายน 2566 ousanee