ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ depa จับมือกับ บริษัทชั้นนำของประเทศ เปิดโอกาสสำหรับน้องๆ ทั่วประเทศ พบกับหลักสูตรการเรียน สู่ทักษะในอนาคต

depa จับมือกับ บริษัทชั้นนำของประเทศ เปิดโอกาสสำหรับน้องๆ ทั่วประเทศ 

พบกับหลักสูตรการเรียน สู่ทักษะในอนาคต

Upskill พัฒนาทักษะด้าน Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), และ Internet of Things (IoT) เสริมสร้างความรู้ ตอบโจทย์ความต้องการตลาดในยุค Disruption

เรียนแล้ว ได้ใบ Certificate 

หลังจบการอบรมผู้เข้าร่วมหลักสูตร มีสิทธิ์เข้าร่วม “Career Fair” พร้อม “สัมภาษณ์งาน” ในบริษัทชั้นนำ 

สมัครได้แล้ววันนี้ - 30 กันยายน 2566

ได้ที่ : https://forms.gle/ws8xjUH2k8LdpcjW6

 

25 กันยายน 2566 ousanee