ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงาน Internship Program 2024

SCG Internship Program 2024 is calling !!

เปิดรับสมัครแล้ว พร้อมรับไอต้าวตัวตึง ตัว Dad ตัว Mom มาร่วมฝึกงานกับ SCG ล้าววว

1. Excellent Internship Program (Summer Internship)

- เปิดรับน้องๆ นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-3 ทุกสาขา

- GPA 3.00 ขึ้นไป ณ วันที่สมัคร

- ช่วงเวลารับสมัคร 1-31 ตุลาคม 2566

2. Co-Operative Education Program (COOP 1st Semester)

- เปิดรับน้องๆ นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ทุกสาขา

- GPA 2.70 ขึ้นไป ณ วันที่สมัคร

-ช่วงเวลารับสมัคร 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

- Timeline ของ Program จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน

ถ้าพร้อมแล้ว รีบสแกน QR Code เป็นเพื่อนกับ Line Official : @scgcareer และกดสมัครฝึกงานที่เมนูด้านล่างได้เลย 

เว็บไซต์ https://career.scg.com/

2 ตุลาคม 2566 ousanee