ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ Manager in Machine Learning

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดดังเอกสารแนบ


7 ตุลาคม 2566 ousanee