ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

มจพ.กรุงเทพ วันจันทร์ที่ 6 และวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566

7 ตุลาคม 2566 ousanee