ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปี 3 การฝึกงาน

บริษัท Western Digital Storage Technologies (Thailand) Ltd.เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สถานที่ฝึกงาน ปราจีนบุรี, บางปะอิน อยุธยา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ปราจีนบุรี

• Intern – Software Developer, Mfg. Equipment Engineering (1 ตำแหน่ง)

บางปะอิน อยุธยา

• Intern - Software Developer, วิศวกรรมการผลิต (1 ตำแหน่ง)

• Intern - Software Developer, Test Engineering (1 ตำแหน่ง)

• Intern – Full Stack Development, วิศวกรรม (1 ตำแหน่ง)

• Intern – Full Stack Development, AME (1 ตำแหน่ง)

• Intern – Data Scientist, AME (1 ตำแหน่ง)

• Intern – Environmental Health Specialist (1 ตำแหน่ง)

ลิงค์สมัครงาน เข้าร่วม Western Digital Internship Program หรือสแกน QR code บนโปสเตอร์ วันที่เริ่มต้น: ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม หรือขึ้นอยู่กับระยะเวลาของมหาวิทยาลัยค่าฝึกงาน: 10,000 บาท/เดือน

9 ตุลาคม 2566 ousanee