ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญรุ่นพี่ CS ปี 2 และ ปี 4 ที่เคยผ่านการ อบรม งาน goIT สมัครเป็น พี่เลี้ยงให้รุ่นน้องปี 1

ขอเชิญรุ่นพี่ CS ปี 2 และ ปี 4 ที่เคยผ่านการ อบรม งาน goIT สมัครเป็น

พี่เลี้ยงให้รุ่นน้องปี 1 โดยมีค่าตอบแทน 800 บาท 

ทำงานตั้งแต่วันที่ 20 - 22 และ 24 พฤศจิกายน 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 พฤศจิกายน 2566

ช่องทางการสมัคร >>>https://forms.gle/7NUVPbES65SQuPv67 หรือสแกน Qr Code 

 

1 พฤศจิกายน 2566 ousanee