ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ ค่ายอาสาพัฒนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ค่ายอาสาพัฒนา โดยภาควิชา CS
กิจกรรม: ทาสีกำแพงโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา (ไปเช้าเย็นกลับ)
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 05:30 – 17:30 น.
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด ***
05:30 น. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ลงทะเบียน ณ มจพ. กรุงเทพฯ
06:00 น. ล้อหมุน (รถบัส 1 คัน) เดินทางด้วยกันโดยรถบัส ไม่มีแยกเดินทางไปเอง
08:00 – 15.30 น. กิจกรรมทาสีกำแพงโรงเรียนเช้าและบ่าย (มีพักรับประทานอาหาร)
15:30 น. ออกเดินทางกลับ
17:30 น. เดินทางถึง มจพ. โดยสวัสดิภาพ
- อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมโครงการ
- เซ็นจิตอาสาได้
- รับลงชื่อเฉพาะ นศ. CS ที่มั่นใจว่าไปได้จริง เพราะเราต้องสั่งอาหารล่วงหน้าให้ผู้ร่วมโครงการตามรายชื่อที่สมัครไว้
สมัครตาม QR code ที่แจ้งไว้ได้เลยค่ะ (login email มหาวิทยาลัย)

1 ธันวาคม 2566 ousanee