ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

KMUTNB OPEN HOUSE 2024 “65 ปี มจพ

มกราคมนี้ 

เตรียมพบกับกิจกรรม  เปิดบ้านวิทยาศาสตร์

KMUTNB OPEN HOUSE 2024 “65 ปี มจพ.

พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน” KMUTNB’s 65th Anniversary: Reinventing ReinvenThink towards Sustainability

เรามีนัดกัน

วันที่ 12 - 13 มกราคม 2567

ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดตามกิจกรรมได้ที่

Facebook : PR Applied Science Kmutnb

10 มกราคม 2567 ousanee