ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน

สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่งผูัช่วยนักวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้างปีต่อปี)

1 ตำแหน่ง

งานเขียน Web Site โดยใช้ภาษา PHP

เงินเดือน 15,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในโปสเตอร์ด้านล่าง

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

คุณวรณัน โนราช (พี่คิว)

วิศวกรโยธา หัวหน้าโครงการวิจัย

โทร 087 5113532

E-Mail : vorananq59@gmail.com

23 มกราคม 2567 ousanee