ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ บริษัท ตรีเพชรไอทีโซลูชั่นส์ จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับมีดังนี้

1. QA Engineer/Tester (สหกิจเท่านั้น) 1 ตำแหน่ง

2. Mobile Software Engineer 2 ตำแหน่ง

3. Backend Software Engineer 2 ตำแหน่ง

-ได้ทำงานจริงๆ ร่วมกับทีม

- ได้เบี้ยเลี้ยง 500 บาทต่อวัน

- ได้ประกันอุบัติเหตุ

Location : จตุจักร - ลาดพร้าว / BTS พหลโยธิน 24

Working hours : จันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.00 น. (Hybrid Working)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิชาพร (ฟาง)

โทร : 084-751-4241

Email: talent.team@tripetch-it.co.th

6 กุมภาพันธ์ 2567 ousanee