ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน

บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)

เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งที่เปิดรับ

- Systems Engineer

- Cloud Engineer

- Network Engineer

- Solution Architect SSG and Cloud

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถส่งข้อมูลได้ที่

e-mail : HR-Tera@terabyteplus.com

โทร : 02-692-8731 ต่อ 1111

https://www.terabyteplus.com/

12 กุมภาพันธ์ 2567 ousanee