ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ ปตท. เปิดรับสมัครโครงการพนักงานทุนเกียรตินิยม ประจำปี 2567 (PTT ISP 2024) ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2567

เปิดรับสมัครโครงการพนักงานทุนเกียรตินิยม ประจำปี 2567 (PTT ISP 2024)
ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2567สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้โดย สแกน QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์ปตท.
ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรม PTT ISP Open House 2024
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 
จากเดิมเป็นแบบ Online เปลี่ยนเป็น การจัดงานที่อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-5372239 

 

11 มีนาคม 2567 ousanee