ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน

ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ทั้งในรูปแบบฝึกงานภาคฤดูร้อน และรูปแบบสหกิจศึกษา ประจำปี 2567
สนใจสมัครงาน ติดต่อ คุณสหทัต อัศวดิลกชัย (คุณเต้)
E-mail : sahatus.a@g-able.com
โทร 065-719-4122 
ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ


6 มีนาคม 2567 ousanee