ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน โครงการ PTT Talent Internship ประจำปี 2567

โครงการ PTT Talent Internship ประจำปี 2567 โดยมี
ระยะเวลาฝึกงาน : วันที่ 4 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2567 และจะเริ่มเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2567
สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ
ได้โดย สแกน QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์

15 มีนาคม 2567 ousanee