ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 164 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

สมัครด้วยตนเองผ่านทาง www.ntplc.co.th

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://career.nc.ntplc.co.th/

2 เมษายน 2567 ousanee