ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประสัมพันธ์ เริ่มต้นนักศึกษาใหม่ด้วย 3 บัญชี สำคัญ

เริ่มต้นชีวิตนักศึกษาใหม่ด้วย 3 บัญชีสำคัญ  

มาเปิด 3 บัญชีที่สำคัญสำหรับการเรียนที่ KMUTNB กันเถอะ:

ICIT ACCOUNT

1. เข้าเว็บไซต์ https://account.kmutnb.ac.th

2. คลิกเมนู "เปิดใช้งานบัญชี นักศึกษา"

Google Email (@email.kmutnb.ac.th)

ต้องเปิดใช้งาน ICIT ACCOUNT ก่อน จึงจะเปิดใช้งาน Google Email ได้

1. Sign in เข้าใช้งานที่ account.kmutnb.ac.th

 ด้วย ICIT ACCOUNT

2. คลิกเมนู "บริการ" แล้วเลือก "เปิดใช้งาน Google Email"

Microsoft Email (@kmutnb.ac.th)

Microsoft Email จะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหลังเปิด ICIT ACCOUNT

โดยใช้ Password ของ ICIT ACCOUNT

หมายเหตุ: หลังจากขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงจะเปิดใช้งาน ICIT ACCOUNT ได้

เปิด 3 บัญชีกันเลยที่ https://account.kmutnb.ac.th

วิธีเปิด 3 บัญชี >>> https://bit.ly/3KXDN2A

มี 3 บัญชีแล้วดีอย่างไร >>> https://bit.ly/3RIwnEe

พร้อมที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ แล้วหรือยัง?

อย่าลืมเปิดใช้งานบัญชีสำคัญทั้ง 3 เพื่อให้ชีวิตนักศึกษาของคุณสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น!

1 กรกฎาคม 2567 ousanee