ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ Virtual Applied Science Discovery

ขอเชิญน้องๆ นักเรียนเข้าชมและรับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อธีม Virtual Applied Science Discovery

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น.

ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook Live

พบกับกิจกรรมเปิดบ้าน Applied Science และ Q&A ถาม - ตอบ จากคณาจารย์และรุ่นพี่แต่ละหลักสูตรโดยตรง

ติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรมและหลักสูตรเพิ่มเติม ได้ที่ http://sci.kmutnb.ac.th/home

31 ตุลาคม 2564 ousanee