ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ คำร้องผ่อนผันผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ops

นักศึกษาที่ทำคำร้องผ่อนผันผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ops และได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ 50% ไว้

ให้ติดต่อขอลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา โทร. 02 555 2000 ต่อ 1629, 1634, 1635 หรือ Line Openchat "ติดต่อ-สอบถาม กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มจพ." โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ https://line.me/ti/g2/-e0K6GTRfal4OmAE2ICasb8gCLOTQhJwNAZCUw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

3 พฤศจิกายน 2564 ousanee