ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ การรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นิสิตนักศึกษา ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.ops.go.th/   

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


10 พฤศจิกายน 2564 ousanee