ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด เปิดรับนักศึกษาที่มีความสนใจงานด้าน IT

บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด ในปีการศึกษา 2564  ทางบริษัทฯ เปิดรับนักศึกษาที่มีความสนใจงานด้าน IT เข้าทำงานในช่วงปีหน้า พ.ศ. 2565 หลายตำแหน่ง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

10 พฤศจิกายน 2564 ousanee