ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน DV Open House

Digital ventures Open House ขอเชิญนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2565 และชั้นปีอื่น ๆ เข้ารับฟัง

บรรยายแนะนำบริษัทและสมัครงานผ่านออนไลน์ Microsoft Teams Meeting ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

เวลา 17.00 – 18.30 น. กับ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด จำกัด (บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ประกอบธุรกิจวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน) website : https://www.digitalventures.co.th/ 

โดยมีรายละเอียดการบรรยายและกิจกรรมดังนี้ 

  • ประเภทธุรกิจและกิจการ, ลักษณะงานและรูปแบบการทำงาน

  • ผู้บริหารระดับสูงแบ่งปันมุมมองเทคโนโลยีทางการเงินในยุคปัจจุบันและอนาคต 

  • เปิดรับสมัครงานแนะนำลักษณะงานตำแหน่งต่าง ๆ

12 พฤศจิกายน 2564 ousanee