ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Programmer และ Developer

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (meb mobile e-books) บริษัทในเครือ Central Group บริษัทฯให้บริการ website และ applications หนังสือ online ชื่อ meb และ readAwrite บริษัทฯ เปิดรับสมัครงานพนักงานประจำ ตำแหน่ง Programmer และ Developer เป็นจำนวนมาก รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร

18 พฤศจิกายน 2564 ousanee