ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ช่องทางการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 ช่องทางการติดต่อนักศึกษา และช่องทางการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2564  

 

รหัสวิชา
รายวิชา
ตอนเรียน
ผู้สอน
Link / ช่องทางการสอน หรือติดต่อนักศึกษา
รหัสผ่านเข้าชั้นเรียน
อื่นๆ
040603002
Computer System And Application, 3(3-0)
S.1
LPP
Google Classroom
255ewfv
 
S.2
TNA
http://line.me/ti/g/FVLbnsPfG5
 
 
S.3
AWS
Google Classroom
mfqesv2
 
S.4
AWS
Google Classroom
zhp7vrr
 
S.5
NJR
Google Classroom 
2fl3bsr
 
S.6
ART
Google Classroom 
lwrwl7t
 
S.7
TNA
http://line.me/ti/g/TDPKS3NUMl
 
 
040613104
Mathematics For Computing, 3(3-0)
S.1
SWK
Google Classroom
mdm73jt
 
S.2
TNA
 
S.3
LPP
 
S.4
SRS
 
S.5
ADP
 
040613203
Structured Programming, 3(2-2)
S.1
SSP
Google Classroom
yyo6iwn
 
S.2
LPP
Google Classroom
4pabgks
 
S.3
SSP
Google Classroom
v4evjj2
 
S.4
ADP
Google Classroom
d7xmufg
 
S.5
SRS
Google Classroom
ffrha4c
https://classroom.google.com/c/NDQ5NTc5NTE1MDc5?cjc=ffrha4c
S.6
LPP
Google Classroom
4pabgks
 
040613301
Database System, 3(2-2)
S.1
ENS
Google Classroom
bpghvd2
https://classroom.google.com/c/NDQ5NTM3NTcxMzcw?cjc=bpghvd2
S.2
KAB
https://www.facebook.com/groups/1119549505504187
 
 
S.3
CHR
Google classroom
obh-mjkf-toc
 
S.4
KAB
https://www.facebook.com/groups/1762660403919701
 
 
S.5
KAB
https://www.facebook.com/groups/1129912391152935
 
 
040613303
Human Computer Interaction, 3(3-0)
S.1
SSP
Google Classroom
iuww63e
 
S.2
PRV
Google Classroom
spia5u5
https://line.me/ti/g2/wASXWgit8UrFOlHfHSjcH5TTdzjeM-Z34Oh5OQ?utm_source=invitation&utm_medium=QR_code&utm_campaign=default
S.3
NJR
Google Classroom
kppekqp
 
S.4
NJR
Google Classroom
hunzaqx
 
040613501
Computer Organization And Operating System, 3(3-0)
S.1
NSN
Google Classroom
td6xo3f
 
S.2
ART
Google Classroom
zs4wuzt
 
S.3
NSN
Google Classroom
bpcohy6
 
S.4
NSN
Google Classroom
rijhbog
 
S.5
ART
Google Classroom
tpy2jju
 
040613272
Computer Organization And Architecture, 3(3-0)
S.1
NSD
Google Classroom
lqeiwsi
https://classroom.google.com/c/NDQ5NTM3NTcxNDg4?cjc=lqeiwsi
S.2
ENS
https://classroom.google.com/c/NDQ5NTM3NTcxNDg4?cjc=lqeiwsi
S.3
NSD
https://classroom.google.com/c/NDQ5NTM3NTcxNDg4?cjc=lqeiwsi
S.4
ENS
https://classroom.google.com/c/NDQ5NTM3NTcxNDg4?cjc=lqeiwsi
040613241
System Analysis And Design, 3(3-0)
S.1
KAB
https://www.facebook.com/groups/346969556891807
 
 
S.2
TSR
Google classroom
e77pvux
https://classroom.google.com/c/NDQ5NTY5MDA4OTEx?cjc=e77pvux
S.3
TSR
Google classroom
w7bnkh7
https://classroom.google.com/c/NDQ5NTY5MDA4OTMz?cjc=w7bnkh7
S.4
TSR
Google classroom
qdfcaln
https://classroom.google.com/c/NDQ5NTY5MTk4NDQ3?cjc=qdfcaln
S.5
TSR
Google classroom
g247ac6
https://classroom.google.com/c/NDQ5NTYxNjM0Nzgw?cjc=g247ac6
040613292
Design And Analysis Of Algorithm, 3(2-2)
S.1
SWK
Google classroom
mt2wx7o
https://classroom.google.com/c/NDQ5NTY5MTA4NzY3?cjc=mt2wx7o
S.2
CHR
Google classroom
obh-mjkf-toc
 
S.3
CHR
Google classroom
obh-mjkf-toc
 
S.4
NJR
Google classroom
p4m6gy4
 
S.5
CHR
Google classroom
obh-mjkf-toc
 
S.6
NJR
Google classroom
vyaf62z
 
040613325
Principles Of Programming Languages, 3(2-2)
S.1
GDP
Google classroom
jcxjmsz
 
S.2
GDP
 
S.3
GDP
 
S.4
GDP
 
040613349
Human Computer Interaction, 3(3-0)
S.1
PRV
Google classroom
bjgd3vs
https://line.me/ti/g2/wASXWgit8UrFOlHfHSjcH5TTdzjeM-Z34Oh5OQ?utm_source=invitation&utm_medium=QR_code&utm_campaign=default
S.2
PRV
Google classroom
rilr7n2
https://line.me/ti/g2/wASXWgit8UrFOlHfHSjcH5TTdzjeM-Z34Oh5OQ?utm_source=invitation&utm_medium=QR_code&utm_campaign=default
S.3
PRV
Google classroom
dxsmwfg
https://line.me/ti/g2/wASXWgit8UrFOlHfHSjcH5TTdzjeM-Z34Oh5OQ?utm_source=invitation&utm_medium=QR_code&utm_campaign=default
S.4
PRV
Google classroom
znmtiw7
 https://line.me/ti/g2/wASXWgit8UrFOlHfHSjcH5TTdzjeM-Z34Oh5OQ?utm_source=invitation&utm_medium=QR_code&utm_campaign=default
040613393
Numerical Methods, 3(3-0)
S.1
SWK
Google classroom
7elhuse
https://classroom.google.com/c/NDQ5NTY5MTA4Nzk3?cjc=7elhuse
S.2
SRS
Google classroom
a6zbj43
https://classroom.google.com/c/NDQ5NTc5NTE1MTE2?cjc=a6zbj43
S.3
SWK
Google classroom
ja5jnfx
https://classroom.google.com/c/NDQ5NTY5NDYzNzMx?cjc=ja5jnfx
S.4
SRS
Google classroom
gx4mfsw
https://classroom.google.com/c/NDQ5NTc5NTE1MTkz?cjc=gx4mfsw
040613348
Software Testing, 3(3-0)
S.1
ART
Google Classroom
qklc6s2
 
S.2
ART
Google Classroom
ni6os5y
 
040613332
Geographic Information System, 3(3-0)
S.1
NKS
https://www.facebook.com/groups/dr.nikorn
 
 
S.2
NKS
https://www.facebook.com/groups/dr.nikorn
 
 
S.3
NKS
https://www.facebook.com/groups/dr.nikorn
 
 
040613354
Inter-Networking Technology, 3(2-2)
S.1
PLS
Google Classroom (join ด้วย Account ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
wsi4m2n
 
S.2
PLS
 
S.3
PLS
 
S.4
PLS
 
040613467
Machine Learning, 3(2-2)
S.1
LPP
Google classroom
5qr6kxq
 
040613477
Unix operation system Administration, 3(2-2)
S.1
AWS
Google Classroom
mfoz3ob
 
040613425
Mobile Application Development, 3(3-0)
S.1
KSB
https://zoom.us/j/97309048608
97309048608
 
S.2
KSB
https://zoom.us/j/97309048608
97309048608
 
040613375
Internet Of Things, 3(3-0)
S.1
KSB
https://zoom.us/j/98497128086
98497128086
 
040613407
Selected Topics In Computer Science I, 3(3-0)
S.1
SSP
Google Classroom
g2latrs
 
040613408
Selected Topics In Computer Science II, 3(3-0)
S.1
AWS
Google Classrrom
bhh7klr
 
S.2
AWS
Google Classrrom
nhepyjf
 
040613400
Pre-Cooperative Education, 1(1-0)
S.1
PLS
Google Classroom (join ด้วย Account ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
ashlpr7
 
S.2
PLS
 
040613345
Project Management, 3(3-3)
S.1
NSD
รหัสชั้นเรียน: tdwb567 (Google Classroom) (ใช้ Gmail ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
tdwb567
 
040613457
Wireless Communications, 3(3-0)
S.1
TNA
http://line.me/ti/g/B0a68O-zjd
 
 
040613404
Special Project I, 1(0-2)
 
 
 
 
 
040613405
Special Project II, 3(0-6)
 
 
 
 
 

 

 

6 พฤษภาคม 2565 ousanee