ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ข่าวคณะและมหาวิทยาลัย

หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
ประกาศ วันปิดบริการสำนักหอสมุดกลาง มจพ. ประจำเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 29 พฤษภาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนศูนย์ สอวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาคอมพิวเตอร์ 24 พฤษภาคม 2567
พิธีปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2566 1 พฤษภาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบในรายวิชาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 4 มีนาคม 2567
งานวันสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน CWIE DAY 31 มกราคม 2567 4 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กำหนดการโครงการตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 15 มกราคม 2567
KMUTNB OPEN HOUSE 2024 “65 ปี มจพ 10 มกราคม 2567
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบ 16 ตุลาคม 2566
กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 7 ตุลาคม 2566
ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 25 กันยายน 2566
กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มจพ ประจำปีการศึกษา 2565 20 กันยายน 2566
บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนสนับสนุนการทำโครงงาน (Senior Project) 6 กันยายน 2566
ประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 มจพ 17 สิงหาคม 2566
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ปีการศึกษา 2565 16 สิงหาคม 2566
ประกาศรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 มจพ.กรุงเทพฯ 15 สิงหาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ Reg มี 3 เอกสารเพื่อใช้ในการยื่นกู้ กยศ 9 สิงหาคม 2566
8.8 แจ้งเกิด Reg ระบบทะเบียนนักศึกษา 8 สิงหาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ มจพ. ปี 66 28 มิถุนายน 2566
ประชาสัมพันธ์รวมลิงก์ระบบสารสนเทศ มจพ 16 มิถุนายน 2566
ศูนย์ สอวน. มจพ. คว้าเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 30 พฤษภาคม 2566
ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานบริการสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา การให้บริการ ประจำปีการศึกษา2566 30 พฤษภาคม 2566
ภาพบรรยากาศพิธีปิดโครงการค่ายอบรมบ่มเพาะโปรแกรมเมอร์พันธุ์ใหม่ goIT 30 เมษายน 2566
ภาพบรรยากาศเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมบ่มเพาะโปรแกรมเมอร์พันธุ์ใหม่ (goIT) 24 เมษายน 2566
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. MOU กับ Tata Consultancy Services (Thailand) Limited 25 มีนาคม 2566
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.กอบเกียรติ สระอุบล ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานในกิจกรรม Applied Science KM Sharing Day 2 23 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ Applied Science KM Sharing Day 2023 17 กุมภาพันธ์ 2566
ประชาสัมพันธ์ มหกรรมนัดพบแหล่งงาน ครั้งที่ 30 15 กุมภาพันธ์ 2566
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการประกวดงานวิจัย Science Exhibition Days 2023 2 กุมภาพันธ์ 2566
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ กรมการแพทย์แผนไทยฯ 30 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมทักษะคณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 17 ตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมทักษะคณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 18 สิงหาคม 2565
ประกาศ มจพ.เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2565 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 30 กรกฎาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้าห้องสอบ K-StEP ออนไลน์ของนักศึกษาและลิงค์ที่ใช้สำหรับสอบออนไลน์ 9 พฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์ โครงการ SCIENCE EXHIBITION WEEK 2022 18 มีนาคม 2565
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 65 ชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 10 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการ Science Exhibition Week 2022 23 กุมภาพันธ์ 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกระดับการศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 15 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และการรายงานตัวนักศึกใหม่ ปีการศึกษา 2565 25 มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัย SCIENCE Exhibition Week 2022 6 มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์ คำร้องผ่อนผันผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ops 3 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ มจพ. เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน 8 กันยายน 2564
มหาวิทยาลัยขอขยายเวลาเข้าระบบ 1 กันยายน 2564
ประกาศ มจพ. เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของ (COVID-19) 25 สิงหาคม 2564
ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา 20 สิงหาคม 2564
เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการศึกษาให้แก่นักศึกษา 19 กรกฎาคม 2564
มจพ. ประกาศให้ทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ถังเคมีระเบิดและไฟไหม้ 16 กรกฎาคม 2564
มจพ.เรื่อง สวัสดิการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและบุคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 15 กรกฎาคม 2564
มจพ. เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว 15 กรกฎาคม 2564
มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาค 1 ปี 2564 ฉบับที่ 2 15 กรกฎาคม 2564
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กรณีตรวจพบเชื้อไวรัส 15 กรกฎาคม 2564
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กรณีตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา2019 30 เมษายน 2564