ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ข่าวทุนการศึกษา

หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท 26 กันยายน 2565
ประชาสัมพันธ์ ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น 9 ธันวาคม 2564
ประกาศ การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2565 7 ธันวาคม 2564
ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 2 ธันวาคม 2564
ประกาศ การให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 2 ธันวาคม 2564
ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 17 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 17 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ การรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 10 พฤศจิกายน 2564
ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 30 ตุลาคม 2564
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลนภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 27 ตุลาคม 2564
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 27 ตุลาคม 2564
ประกาศทุนช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) 21 ตุลาคม 2564
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา 2 กันยายน 2564