ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ข่าว

ประกาศ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564

8 เมย. 2564 sah