ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์

คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ (477)

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

13 เมย. 2564 sah