ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ บริษัท ซิลเวอร์เลค สตรัคเจอร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท ซิลเวอร์เลค สตรัคเจอร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Analyst Programmer  

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและรับเข้าทำงาน ทางบริษัทให้ผลตอบแทน สวัสดิการ และบรรยากาศการทำงานที่ดี นอกจากนี้ สำหรับผู้สมัครที่จบเกียรตินิยม  บริษัทมีค่าเกียรตินิยมเพิ่มเติมจากเงินเดือนปกติให้เป็นกรณีพิเศษ และผู้สมัครที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว (ประเมินจากการสัมภาษณ์) และมีค่าภาษาเพิ่มให้ด้วย

E-mail: Thanyarat.p@silverlakeaxis.com หรือโทร 089-885-7557  คุณธัญญรัตน์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

 

4 กรกฎาคม 2567 ousanee